Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

135U/2019 Świadczenie usług hotelowych dla zapewnienia zakwaterowania pacjentów leczonych ambulatoryjnie

2019-12-02 - 2019-12-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docx