Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

15A/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap I

2019-02-27 - 2019-08-01

15A_2019 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
15A_2019 SIWZ (wersja edytowalna).doc
15A_2019 Formularz asortymentowo-cenowy - zał. 3.xlsx
15A_2019 Zestawienie Parametrów technicznych - załacznik nr 4.docx
15A_2019 espd-request.zip
15A_2019 Odpowiedzi na pytania + modyfikacja + zmiana terminu.pdf
15A_2019 zmodyfikowany Formularz asortymentowo-cenowy - zał. 3.xlsx
15A_2019 zmodyfikowane Zestawienie Parametrów technicznych (zał. 4).docx
15A_2019 zmodyfikowany Formularz ofertowy (zał. 1).doc
15A_Sprostowanie Ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf
15A_2019 Informacja z dn. 22.03.2019 dot odpowiedzi z dn. 20.03.2019 + ZMIANA terminu składania i otwarcia ofert.docx
15A_2019 Załącznik do informacji z dn. 22.03.2019 - Odpowiedzi na pytania z dn. 20.03.2019.pdf
15A_2019 Załącznik do informacji z dn. 22.03.2019 - zmodyfikowany Formularz ofertowy (zał. 1).doc
15A_2019 Załącznik do informacji z dn. 22.03.2019 - zmodyfikowany Formularz asortymentowo-cenowy - zał. 3.xlsx
15A_2019 Załącznik do informacji z dn. 22.03.2019 - zmodyfikowane Zestawienie Parametrów technicznych (zał. 4).docx
15A_2019 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (2).pdf
15A_2019 Informacja z otwarcia ofert.pdf
15A_2019 Wybór oferty najkorzystniejszej - www.pdf
15A_2019 Wybór oferty najkorzystniejszej (2).pdf
15A_2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - częściowe.pdf
15A_2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - częściowe (2).pdf