Powrót do: Zamówienia publiczne do 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

18/EAT/2020 Dostawa urządzenia do podgrzewania płynów infuzyjnych II

2020-07-27 - 2020-08-28

Zaproszenie.pdf
Zaproszenie.docx
Załącznik 4.pdf
Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert.pdf