Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

22B/2019 Odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obu lokalizacji Szpitala tj. Katowice ul. Ceglana 35 i Medyków 14

2019-03-12 - 2019-06-19

ogłoszenie.pdf
SIWZ.docx
SIWZ.pdf
odp. na pytanie.pdf
informacja z otwarcia ofert.pdf
informacja o wyborze oferty.pdf
ogłoszenie oudzieleniu zamówienia.pdf