Powrót do: Zamówienia publiczne do 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

33/DPI/2019 Wykonanie audytu funkcjonalno-przestrzennego na potrzeby prowadzenia działalności medycznej wraz z rekomendacjami dotyczącymi możliwości jej optymalizacji i rozbudowy.

2019-08-22 - 2019-12-31

33_2019 Zaproszenie do składania ofert.pdf
33_2019 Zaproszenie (wersja edytowalna).docx
33_2019 Opis przedmiotu zamówienia.docx
33_2019 wzór umowy.doc
33_2019 Załacznik A B C D E.pdf
33_2019 Zmiana terminu składania ofert.pdf
33_2019 Odpowiedzi na pytania + zmiana terminu.pdf