Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

35B/2019 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pokonsumpcyjnych z obu lokalizacji Szpitala tj. Katowice, ul Ceglana 35 i Medyków 14

2019-04-17 - 2019-05-25

ogłoszenie.pdf
SIWZ.docx
SIWZ.pdf
Informacja z otwarcia ofert.pdf
informacja o unieważnieniu postępowania.pdf