Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

3B/2019 Wykonanie projektu i przebudowy głównego zasilania zimnej wody w budynku Hydroforowni wraz z komorą zaworową zbiorników wody pitnej w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35

2019-04-09 - 2019-10-31

3B_2019 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
3B_2019 SIWZ.pdf
3B_2019 SIWZ (wersja edytowalna).docx
PFU.zip
3B_2019 Poprawa omyłki pisarskiej.pdf
3B_2019 Informacja z otwarcia.pdf
3B_2019 Unieważnienie postępowania.pdf
3B_2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf