Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

41A/2020 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatu do biopsji EnCor ENSPIRE

2020-05-11 - 2020-07-31

ogłoszenie.pdf
SIWZ.pdf
SIWZ.docx
Załącznik nr 2 JEDZ.pdf
Załącznik nr 2 JEDZ do zaimportowania.xml