Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

49B/2019 Wykonanie projektu i przebudowy głównego zasilania zimnej wody w budynku Hydroforowni wraz z komorą zaworową zbiorników wody pitnej w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35 (2)

2019-04-30 - 2019-10-31

49B_2019 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
49B_2019 SIWZ (wersja edytowalna).docx
PFU.zip
49B_2019 Informacja z otwarcia ofert.pdf
49B_2019 Wybór oferty najkorzystniejszej.pdf
49B_2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf