Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

52A/2019 Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ część III

2019-05-14 - 2019-12-31

00 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
00 SIWZ wposażenie III 08.05.2019.docx
1. OPZ cz. III.zip
2. formularz ofertowy wyposażenie III.docx
3. JEDZ.docx
4. oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wprowadzenia produktów do obrotu aparatura III.docx
5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek aparatura UCK III.docx
6. Formularze Zestawienia Parametrów cz. III.zip
7. oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej aparatura III.docx
8. umowa wzór wyposażenie III.docx
zał. 6 do wzoru umowy umowa powierzenia danych osobowych wyposażenie III.docx
52A_2019 Informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert 13.06.2019.pdf
52A_2019 Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 17.06.2019.pdf
52A_2019 Informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert 28.06.2019.pdf
52A_2019 Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 03.07.2019.pdf
52A_2019 Informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert 09.07.2019.pdf
52A_2019 Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 11.07.2019.pdf
52A_2019 Modyfikacja.pdf
52A_2019 Zmodyfikowana SIWZ.docx
OPZ zmod.zip
Formularze zestawienia parametrów zmod.zip
52A_2019 8. wzór umowy zmod..docx
52A_2019 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf
52A_2019 Odpowiedzi na pytania.pdf
52A_2019 Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 18.07.2019.pdf
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT.pdf
52A_2019 Informacja o unieważaniniu_zadanie 2 i 8.pdf
52A_2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie 2 i 8.pdf
52A_2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (3 do 7).pdf
52A_2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zadanie 1).pdf
52A_2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 11.10.2019.pdf