Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

53A/2019 Dostawa mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap III

2019-05-14 - 2019-11-22

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
53A_2019 SIWZ (wersja edytowalna).doc
Załacznik nr 2 do SIWZ - JEDZ w formacie xml.xml
Załacznik nr 2 do SIWZ - JEDZ w formacie pdf (podgląd wersji xml).pdf
53A_2019 Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
53A_2019 załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie Parametrów Technicznych.docx
53A_2019 Informacja o modyfikacji ZPT.pdf
53A_2019 zmodyfikowany załącznik 4 -ZPT.docx
53A_2019 Informacja o przekazaniu ogłoszenia.pdf
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf
53A_2019 Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert 13.06.2019.pdf
53A_2019 Sprostowanie ogłoszenie zmian lub informacji dodatkowych 17.06.2019.pdf
53A_2019 Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert 25.06.2019.pdf
53A_2019 Sprostowanie ogłoszenie zmian lub informacji dodatkowych 27.06.2019.pdf
53A_2019 Odpowiedzi na pytania + zmiana terminu.pdf
53A_2019 Zmodyfikowany załącznik nr 4 ZPT.docx
53A_2019 Sprostowanie ogłoszenie zmian lub informacji dodatkowych 08.07.2019.pdf
53A_2019 Informacja z otwarcia ofert.pdf
53A_2019 Wybór oferty najkorzystniejszej + unieważnienie - częściowe.pdf
53A_2019 Poprawa omyłki pisarskiej w wyborze oferty_unieważnieniu z 30.08.2019.pdf
53A_2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - częściowe.pdf
53A_2019 Wybór oferty najkorzystniejszej 25.09.2019.pdf
53A_2019 Informacja o unieważnieniu - pakiet 5.pdf
53A_2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 07.11.2019 .pdf