Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

68A/2020 Dostawa odczynników laboratoryjnych do analizatora Mini Vidas firmy BioMerieux dla Pracowni Andrologicznej

2020-07-31 - 2020-09-30

ogłoszenie.pdf
SIWZ.pdf
SIWZ.docx
Załącznik nr 2 JEDZ.pdf
Załącznik nr 2 JEDZ do zaimportowania.xml