Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

95B/2019 Modernizacja stacji transformatorowej ST2 znajdującej się na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w lokalizacji przy ul. Medyków 14

2019-10-31 - 2019-12-26

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
SIWZ (wersja edytowalna).docx
PFU.zip
95B_2019 Informacja z otwarcia ofert.pdf
95B_2019 Wybór oferty najkorzystniejszej.pdf
95B_2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf