Ministerstwo Zdrowia dofinansuje modernizację oddziałów i bloków operacyjnych naszego Szpitala!

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach lek. med. Ireneusz Ryszkiel 26 stycznia 2018 r. podpisał w Ministerstwie Zdrowia umowę o dofinansowanie projektu pn. Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020: Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

Całkowity koszt realizacji projektu to kwota 29 970 335,54 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 85%  tj. 25 211 285,20 zł z środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 4 449 050,34 zł z dotacji celowej jako pokrycie wkładu własnego.

Razem dofinansowanie projektu wynosi  29 660 335,54 zł, natomiast środki własne stanowią kwotę 310 000,00 zł.

 

Krótki opis:

Przebudową i modernizacją objęte zostaną: Oddział Okulistyki Dziecięcej wraz z Blokiem Operacyjnym, Oddział Ginekologii i Położnictwa wraz z Blokiem Operacyjnym Ginekologicznym oraz Traktem Porodowym, a także Oddział Neonatologii


Projekt obejmuje przebudowę i modernizację Oddziału Okulistyki Dziecięcej wraz z Blokiem Operacyjnym, Oddziału Ginekologii i Położnictwa wraz z Blokiem Operacyjnym Ginekologicznym oraz Traktem Porodowym, Oddziału Neonatologii, a także wymianę przestarzałej technologicznie aparatury medycznej na nowoczesną, odpowiadającą najwyższym obecnym standardom. Celem projektu jest podniesienie jakości usług medycznych w obszarze opieki nad matką i dzieckiem świadczonych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.

Całkowita realizacja projektu zakończy się w I kwartale 2020 roku.