Za nami ostatnie zajęcia wykładowe w ramach "Szkolenia z zakresu onkologii dla lekarzy POZ"!

We wszystkich zajęciach wykładowych uczestniczyło 144 lekarzy.

- 27.01.2018 r. - wykłady dla woj. śląskiego. Uczestniczyło w nich 95 osób (w tym 94 osoby z woj. śląskiego i 1 osoba z woj. łódzkiego);

- 17.02.2018 r. - wykłady dla woj. opolskiego. Uczestniczyły w nich 23 osoby (w tym 14 osób z woj. opolskiego i 9 osób z woj. śląskiego);

- 24.03.2018 r. - wykłady dla woj. łódzkiego. Uczestniczyło w nich 26 osób (w tym 13 osób z woj. łódzkiego, 9 osób z woj. śląskiego, 3 osoby z woj. opolskiego, 1 osoba z woj. mazowieckiego).

Zajęcia warsztatowe odbędą się w kwietniu. Będą one prowadzone w małych grupach.

 

Krótki opis:

Czas na pierwsze podsumowanie!