Umowa na realizację projektu pn. "Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed" podpisana!

Umowę podpisali JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki oraz Kwestor SUM Irena Palkij. Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego podpisy złożyli: Marszałek Województwa Jakub Chełstowski oraz Wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Partnerami projektu, są:

 •     Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;

 •     Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach;

 •     Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II W Bielsku-Białej;

 •     Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;

 •     Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Głównym przedmiotem projektu jest wdrożenie zintegrowanych rozwiązań teleinformatycznych, które wspomogą realizację takich procesów jak: diagnozowanie, leczenie, rehabilitację oraz monitorowanie stanu pacjenta poza placówkami medycznym z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich narzędzi usprawniających prowadzenie konsultacji medycznych w oparciu o pełną dostępność elektronicznej dokumentacji medycznej. Dzięki temu partnerzy będą mogli realizować zadania w obszarach TELEKONSULTACJI, TELEMONITORIGU ORAZ TELEREHABILITACJI.


PROJEKT PRZEWIDUJE URUCHOMIENIE NASTĘPUJĄCYCH USŁUG:

 • Telemonitoring kardiologiczny;

 • Telerehabilitacja kardiologiczna;

 • Telemonitoring neurologiczny;

 • Telerehabilitacja neurologiczna;

 • E-Sprawozdawczość;

 • Portal wiedzy i prewencji pierwotnej.


Usługi udostępnione dzięki integracji z platformą eCareMed:

 • e-Rejestracja

 • e-Dokumentacja

 • Telekonsylium

 • Telekonsultacja

 • e-Ekspertyza –możliwość przeprowadzenia zdalnego opisu badania

 • e-Dzienniczek – możliwość zapisu pomiaru z urządzeń typu ciśnieniomierz, EKG oraz przeprowadzenie ankiety  dotyczącej np. samopoczucia pacjenta

 • e-Porada

 • e-Zlecenie

Krótki opis:

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 28.01.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Liderem projektu jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Główny cel projektu to:

 • zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń medycznych dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych wraz z rozbudową infrastruktury teleinformatycznej oraz instalacji zaawansowanych technologicznie informatycznych  systemów zarządzania i komunikacji,

 • skrócenie czasu oczekiwania  pacjenta nas diagnostykę , leczenie i rehabilitację;

 • bezpieczne udostępnianie wyników badań diagnostycznych w celu szybkiego przeprowadzenia konsultacji oraz monitorowania leczenia pacjenta.