Okulistka Dorota Pojda-Wilczek z tytułem profesora nauk medycznych!

Na wykład inauguracyjny pt.: "Profesor Marian Mądroszkiewicz, początki okulistyki na Górnym Śląsku i moja śląska okulistyczna rodzina" zaproszeni zostali wszyscy pracownicy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Wykład odbył się 30.01.2019 r. w auli UCK.

Krótki opis:

Uzyskanie tytułu było okazją do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego pt.: "Profesor Marian Mądroszkiewicz, początki okulistyki na Górnym Śląsku i moja śląska okulistyczna rodzina".

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek pochodzi z Katowic, z rodziny lekarskiej. Ukończyła z wyróżnieniem w 1990 r. Wydział Lekarski w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej. Po stażu w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Katowicach rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w II Katedrze i Klinice Okulistyki w Bytomiu Wydziału Lekarskiego w Zabrzu SAM.

Stopień naukowy doktora uzyskała w 1999 r. Od 2000 r. pracowała na stanowisku adiunkta. Od 2009 r. pracuje w Katedrze Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach. W 2012 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego, a 08.01.2019 r.  otrzymała tytuł naukowy profesora.

Od 2002 r. jest opiekunem Koła Naukowego, od 2009 r. pełni funkcję kierownika ćwiczeń. Prowadzi ćwiczenia i wykłady dla studentów polsko- i anglojęzycznych. Jest opiekunem specjalizacji oraz promotorem prac doktorskich w macierzystej Katedrze oraz prac magisterskich i inżynierskich na kierunku Fizyka Medyczna Uniwersytetu Śląskiego.

Główny obszar zainteresowań to elektrofizjologiczne badania czynności narządu wzroku i zagadnienia neurookulistyki.  W zakresie chirurgii zajmuje się głównie zabiegami na aparacie ochronnym oka, oczodole i mięśniach gałkoruchowych.

Za działalność naukową otrzymała trzykrotnie nagrodę Rektora SUM. od 2014 r. jest przewodniczącą Sekcji Neurookulistyki i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz członkiem zarządu Sekcji Retinologicznej oraz Sekcji Zapobiegania Ślepocie PTO. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych, rozdziałów w podręcznikach oraz wystąpień na zjazdach, kursach i szkoleniach. Jest mężatką, ma dwoje dzieci.