Gratulacje dla pielęgniarek i położnych!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach uhonorowała "Diamentowymi Czepkami" oraz odznaczeniami „Zasłużony dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych” kilkaset osób. Wśród laureatów, tak jak każdego roku, znalazły się pielęgniarki i położne z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. K. Gibińskiego SUM w Katowicach.

Statuetki oraz odznaczenia przyznawane są co roku za upowszechnianie etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków oraz współdziałanie na rzecz integrowania środowiska zawodowego.

 

Krótki opis:

Kolejne pielęgniarki i położne z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego trafiły do grona wyróżnionych "Diamentowymi Czepkami". Nagrodzone Panie otrzymały również gratulacje od Dyrekcji Szpitala.

Panie otrzymały również gratulacje oraz kwiaty od Dyrekcji Szpitala.