Spotkanie z AMD

Warsztaty rozpoczęły się wykładem dotyczącym procesu leczenia pacjenta z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki, który wygłosiła prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka (współorganizatorka i moderatorka spotkania). Ujęcie psychologiczne, w tym techniki zmniejszania stresu i strachu, oraz rolę motywacji w procesie choroby przedstawiła Ewa Stanikowska z Przychodni Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. O rehabilitacji osób słabowidzących opowiedziała Grażyna Machura (również pracująca w Przychodni Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie).

Krótki opis:

Pacjenci, chorujący na zwyrodnienie plamki, wzięli udział w specjalnych warsztatach okulistycznych. Ich celem było edukowanie chorych w zakresie możliwości, jakie stwarzają: rehabilitacja osób słabowidzących oraz pomoc psychologa.

Zwyrodnienie plamki to przewlekła choroba oczu związana z wiekiem, występująca zwykle u osób po 50. roku życia. To najczęstsza przyczyna nieodwracalnej utraty widzenia w krajach rozwiniętych. Według danych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, dotyka ona 1,5 mln Polaków, do 2020 r. liczba ta może sięgnąć 2 mln.