Polskiego Towarzystwo Koderów spotkało się na Ceglanej!

W trakcie obrad przyjęto sprawozdanie z działalności i udzielono absolutorium Zarządowi stowarzyszenia. W zebraniu wzięło udział 49 członków PTKM.

Wzorem lat ubiegłych zebranie zostało poprzedzone bezpłatnym szkoleniem dla członków stowarzyszenia. W jego trakcie zaprezentowano następujące wystąpienia:

  • dr n. med. Aleksandra Sierocka: Harmonogram przyjęć i zmiany w kolejkach oczekujących od 1 stycznia 2019 r.;

  • mgr Renata Wachowicz: opieka kompleksowa w stwardnieniu rozsianym (SM);

  • dr n. praw., r. pr. Katarzyna Dąbek-Krajewska: Zasady przyjmowania pacjentów ze szczególnymi uprawnieniami oraz pacjentów nieubezpieczonych;

  • mgr Magdalena Motnyk: BCU w warunkach polskich;

  • mgr Bartosz Maleszczuk: Zmiany w diagnostyce w pakiecie onkologicznym i badaniach genetycznych;

  • dr n. o zdr. Michał Chrobot: Monitorowanie ryczałtu PSZ w praktyce oraz EDM i zmiany w rozporządzeniu o dokumentacji medycznej, e-recepta, e-skierowanie – co nas czeka w najbliższych latach.

 

Krótki opis:

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznych odbyło się szkolenie oraz Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych. Uczestniczyli w nich specjaliści z zakresu kodowania i rozliczeń z placówek z całego kraju w tym centrum onkologii z Kielc, Wrocławia, Poznania i Gliwic.