Uwaga pacjenci!

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zgodnie z §9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej informuje, że dzień 10 listopada 2017 r. jest dodatkowym dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym wszystkie Pracownie i Poradnie realizujące zakres ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych będą nieczynne.

 

Krótki opis:

10 listopada br. Pracownie i Poradnie, UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, realizujące zakres ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych będą nieczynne.