W trosce o bezpieczeństwo


W ćwiczeniach udział wziął personel dwóch Oddziałów: Gastroenterologii oraz Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych.

Sprawdzenie odpowiednich reakcji na wypadek realnego zagrożenia pożarowego obejmowało m.in. zakres postępowania personelu i pacjentów w sytuacji takiego zagrożenia, warunki i możliwości ewakuacji osób, współdziałanie ochrony i personelu technicznego z przybyłymi na miejsce strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, a także możliwości dróg dojazdowych przez zastępy Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych PSP.

Ćwiczenia takie pokazały jak ważna jest koordynacja działań służb ratowniczych z personelem szpitala. Po zakończeniu ewakuacji przyszedł czas na wspólne wnioski i omówienie przebiegu ćwiczeń, w których łącznie uczestniczyło 107 osób.

Krótki opis:

8 i 9 listopada w pomieszczeniach dwóch oddziałów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w wyniku zwarcia instalacji w urządzeniu elektrycznym wybuchł pożar. Wystąpiło duże zadymienie. Tak rozpoczęły się praktyczne ćwiczenia sprawdzające organizację i warunki ewakuacji.

Strażacy podkreślili,  że akcja ratownicza w obiektach szpitalnych należy do trudniejszych ze względu na to, że większość z ratowanych to pacjenci, osoby chore, których ewakuacja jest bardziej skomplikowana i wymaga dużego zaangażowania. Przedyskutowano spostrzeżenia i uwagi obserwatorów z podmiotami realizującymi poszczególne zadania aby w przyszłości ich współdziałanie w tego typu zdarzeniach było  bardziej efektywne.

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Jacka Urbańczyka - Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.