przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Rozbudowa Pracowni Mammografii z wyposażeniem w UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA Z CZĘŚCI 46 - ZDROWIE

Rozbudowa Pracowni Mammografii z wyposażeniem w UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM

DOFINANSOWANIE 1 581 842 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 860 990 ZŁ

 

Inwestycja wpłynie na zwiększenie jakości i dostępności do usług medycznych świadczonych przez Szpital poprzez rozbudowę istniejącej Pracowni Mammografii z wykorzystaniem innowacyjnej aparatury medycznej. Planowanym efektem rzeczowym inwestycji jest adaptacja pomieszczeń szpitala na rozbudowę Pracowni Mammografii z niezbędnym zapleczem wraz z zakupem aparatury medycznej do biopsji stereotaktycznej i tomobiopsji wraz z diagnostyką mammograficzną.

Realizacja zadania przyczyni się do polepszenia warunków higieniczno-sanitarnych, a zastosowane podczas przebudowy nowoczesne technologie poza podniesieniem jakości świadczonych w szpitalu usług medycznych, wpłyną na poprawę komfortu i bezpieczeństwa pacjentów. Wyposażenie Pracowni Mammografii w aparaturę medyczną do biopsji stereotaktycznej i tomobiopsji wraz z diagnostyką mammograficzną przyczyni się do dokładności i szybkości wykonywanych świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki nowotworów piersi.

Wdrożenie nowoczesnej diagnostyki umożliwi wczesne wykrycie zmian co poprawi szansę pełnego wyzdrowienia pacjentów, zwiększy bezpieczeństwo, uzupełni kompleksowe leczenie w jednym ośrodku, co przełoży się na poprawę efektów zdrowotnych.
Projekt jest skierowany nie tylko do mieszkańców województwa śląskiego, ale również z całej Polski.