przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Zakup aparatury medycznej na Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zakup aparatury medycznej na Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego

DOFINANSOWANIE 1 890 500 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 990 000 ZŁ

 

Celem projektu jest poprawa infrastruktury medycznej, usprawnienie pracy personelu medycznego, podniesienie bezpieczeństwa wykonywanych świadczeń medycznych oraz poprawa jakości usług z zakresu opieki zdrowotnej poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej na Blok Operacyjny Chirurgii Przewodu Pokarmowego funkcjonujący na potrzeby Oddziału Chirurgii Przewodu Pokarmowego.

Projekt jest skierowany nie tylko do mieszkańców województwa śląskiego, ale również z całej Polski. W ramach projektu Szpital otrzymał środki finansowe na zakup m.in. stołów operacyjnych, zestawu do laparoskopii, ultrasonografu wraz z głowicami śródoperacyjnymi do laparotomii i laparoskopii, przystawki do diatermii chirurgicznej - nóż wodny.

Inwestycja związana jest z realizacją działań ukierunkowanych na realizację celów publicznych, ogólnospołecznych polegających na zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu chirurgii przewodu pokarmowego.