DOFINANSOWANIE PZU Z FUNDUSZU PREWENCYJNEGO

2017-04-18 12:47:25

DOFINANSOWANIE PZU
Z FUNDUSZU PREWENCYJNEGOPowszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
w ramach prowadzenia działalności
mającej na celu zapobieganie powstawaniu
lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych
dofinansował dla Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki
i Onkologii w Katowicach  zadanie prewencyjne
polegające na zakupie systemu kontroli temperatury
w chłodziarkach ze zdalną prezentacją pomiarów

 


Kwota dofinansowania – 15.000,00 zł

PZU

Dofinansowano
z Funduszu Prewencyjnego PZU

Krótki opis:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych dofinansował dla Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach zadanie prewencyjne polegające na zakupie systemu kontroli temperatury w chłodziarkach ze zdalną prezentacją pomiarów