„Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ” w ramach Programu wieloletniego na lata 2016–2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”

2017-12-04 12:49:14

W ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach organizuje bezpłatne szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ. Jego celem jest poszerzenie wiedzy wśród lekarzy z zakresu diagnostyki onkologicznej, zasad kierowania na leczenie i umiejętności opieki nad chorym po leczeniu onkologicznym, co może przyczynić się do zwiększenia liczby wcześnie rozpoznanych chorób onkologicznych możliwych do zdiagnozowania wstępnego w POZ.

Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w POZ na terenie województwa śląskiego, łódzkiego i opolskiego lub województwa sąsiedniego, które:

- są w trakcie szkolenia specjalizacyjnego lub są specjalistami w dziedzinie medycyny rodzinnej,
- posiadają specjalizację I stopnia lub są specjalistami w dziedzinie chorób wewnętrznych, położnictwa i ginekologii, pediatrii oraz są w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w wymienionych dziedzinach
-oraz posiadają ważne prawo wykonywania zawodu.

Kwota dofinansowania

469.656,82 zł

 

 

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Platformy internetowej
http://onkologia.uck.katowice.pl/ od dnia 1 grudnia 2017 r.
Tam również znajdują się wszelkie informacje niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

 

Program wieloletni na lata 2016–2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”, zwany dalej „Programem”, jest wykonywany i nadzorowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Głównym celem Programu jest dążenie do przybliżenia się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory mające największy udział w strukturze zgonów na nowotwory w Polsce.