Przeciwdziałanie Chorobom Naczyń Mózgowych w ramach zadań realizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Celem projektu jest dotarcie z przekazem informacyjno-edukacyjnym na temat programów profilaktyki chorób naczyń mózgowych do co najmniej 6000 osób w wieku 40-65 lat z terenu trzech województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego, będących w grupie podwyższonego ryzyka, które zostaną objęte badaniami skriningowymi (przesiewowymi) w celu wczesnego wykrycia choroby naczyń mózgowych do 31.12.2020 r.

W ramach programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych zostaną przeprowadzone następujące zadania:
•    podpisanie umów z 60 placówkami POZ z woj. śląskiego, małopolskiego i opolskiego,
•    wykonanie świadczeń medycznych w zakresie podstawowym, rozszerzonym  oraz pogłębionym. Badania realizowane będą od 01.03.2018 r. do 31.12.2020 r.,
•    zakupienie sprzętu medycznego,
•    przeprowadzenie szkoleń dla pracowników POZ,
•    stworzenie edukacyjnej strony projektu i platformy współpracy,
•    rozdanie ulotek oraz rozwieszenie plakatów edukacyjnych,
•    przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla pacjentów,

Wartość dofinansowania projektu z UE:  1 380 399, 83 zł

Wartość dotacji celowej: 257 473,73 zł

Krótki opis:

Celem projektu jest dotarcie z przekazem informacyjno-edukacyjnym na temat programów profilaktyki chorób naczyń mózgowych do co najmniej 6000 osób w wieku 40-65 lat z terenu trzech województw.