Projekt nr POWR.05.04.00-00-0117/17-00 pn. Szkolenie dla kadr medycznych w ramach Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2018-2020

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji z zakresu zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności zgodnie z programem polityki zdrowotnej pn. Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce przez 420 położnych oraz 255 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do 31.12.2020 r.

Szkolenia realizowane w ramach projektu zwiększają wiedzę ww. pracowników służby zdrowia w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności. Projekt zakłada realizację 3 edycji szkoleń dla położnych oraz 3 edycji szkoleń dla lekarzy POZ z województwa śląskiego  w latach 2018-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi     
50 290,86 zł

w tym:

Dofinansowanie:
ze środków UE:     42 385,13 zł
z dotacji celowej:      6397,00 zł

Wkład własny:     
1508,73 zł

 

W ramach projektu w 2018 roku roku odbędą się dwa szkolenia:

  • 15 września br. - dla położnych z województwa śląskiego;

  • 10 listopada br. - dla lekarzy POZ z województwa ślaskiego

Szkolenia odbędą się  w Hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie przy ulicy Paderewskiego 35.

 Zajęcia wykładowe rozpoczną się od godz. 8:30

Krótki opis:

Program realizowany przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych