Usługi elektroniczne e-rejestracja i e-diagnostyka

Usługi elektroniczne e-rejestracja i e-diagnostyka w UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ŚŁąskiego na lata 2007-2013

Krótki opis:

Usługi elektroniczne e-rejestracja i e-diagnostyka