przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021

 

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD

 

Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021
 

DOFINANSOWANIE: 139 426 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 140 000 zł

 

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie wczesnej rehabilitacji neurologicznej osób po udarze mózgu, poprzez wyposażenie realizatorów zadania w urządzenie rehabilitacyjno-diagnostyczne do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią umożliwiające ćwiczenia kończyn górnych i dolnych z biofeedbackiem. Przez urządzenie rehabilitacyjno-diagnostyczne do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią umożliwiające ćwiczenia kończyn górnych i dolnych z biofeedback rozumie się urządzenie, umożliwiające wykonywanie m.in. zrobotyzowanych ćwiczeń biernych oraz siłowych ćwiczeń z oporem dynamicznym: izokinetycznych, izotonicznych, elastycznych, z grami rehabilitacyjnymi oraz w wybranych konfiguracjach – z reaktywną elektromiografią.