przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021

 

 

DOFINANOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD

Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021

 

DOFINANSOWANIE: 246 305,99 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 247 320,00 zł

 

Celem zadania jest doposażenie podmiotu w sprzęt umożliwiający stosowanie nowoczesnych metod terapii u pacjentów z rozpoznaniem udaru niedokrwiennego oraz doposażenie w sprzęt dający możliwość dokładnej oceny przyczyn i wydolności krążenia mózgowego poprzez wyposażenie realizatorów zadania w Aparat USG z opcją Duplex. Badania przeprowadzone na ww. sprzęcie, mają istotne znaczenie dla kwalifikacji chorych do zabiegów wewnątrznaczyniowych. Aparat jest wyposażony w funkcję kolorowego Dopplera przezczaszkowego, odpowiednie głowice oraz ogólną opcję Dopplerowską.