Informacja dla Pacjentów Onkologicznych


Numer Call Center

32 358 12 81

Formularz kontaktowy


Korzystając w formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach danych osobowych, które za jego pośrednictwem podajesz.

Informacja dla Pacjenta Onkologicznego!

Zostaje zapewniona realizacja świadczeń dla pacjentów z chorobą nowotworową w zakresie leczenia systemowego (chemioterapii i programów lekowych) oraz radioterapii. W każdym przypadku decyzję o odroczeniu lub kontynuacji leczenia podejmuje lekarz prowadzący na podstawie oceny aktualnego stanu klinicznego Pacjenta. Ograniczone zostają wizyty kontrolne Pacjentów po zakończonym leczeniu onkologicznym. Informacja o zmianie terminu wizyty zostanie przekazana telefonicznie w oparciu o decyzję lekarza. Istnieje możliwość realizacji wizyty w formie teleporady.

Pacjent przed wizytą w Szpitalu powinien zmierzyć sobie temperaturę. Jeśli wynik pomiaru będzie równy 38 stopni C lub wyższy, występują objawy, takie jak: kaszel, duszność oraz pacjent znajduje się w grupie ryzyka (np. kontakt z osobą zakażoną) – NIE POWINIEN PRZYCHODZIĆ DO SZPITALA ONKOLOGICZNEGO, ponieważ stanowi potencjalne zagrożenie dla innych pacjentów przebywających w szpitalu.

Pacjenci z niepokojącymi objawami, które mogą mieć związek z chorobą nowotworową lub prowadzonym leczeniem są proszeni o bezpośredni kontakt telefoniczny z lekarzem prowadzącym lub lekarzem dyżurnym.

Pilne badania diagnostyczne będą wykonywane w terminie. W przypadku przesunięcia terminu planowych badań kontrolnych Pacjent zostanie poinformowany telefonicznie.

Pacjenci z podejrzeniem nowotworu, którzy chcą umówić się na wizytę konsultacyjną proszeni są o kontakt telefoniczny z Koordynatorem Leczenia Onkologicznego.

Szpital wprowadził całkowity zakaz odwiedzin pacjentów onkologicznych. Zakaz obowiązuje do odwołania.

Pacjenci hospitalizowani mają bezwzględny zakaz opuszczania szpitala, gdyż przebywając poza szpitalem mogą zarazić się wirusem. Dotyczy to również spotkań z rodziną.

 

W przypadku podejrzenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2 należy zadzwonić na specjalną infolinię NFZ: 800 190 590!