przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Poprawa bezpieczeństwa pracy wraz z zmniejszeniem zagrożenia wypadkami i zredukowanie oddziaływania czynnika ryzyka poprzez zakup podnośników rehabilitacyjnych, komór laminarnych i rusztowań

 

Nazwa Funduszu:

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
 

Nazwa zadania:

Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

 

Dofinansowanie: 113 242,48 zł

Całkowita wartość: 269 103,10 zł

 

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa pracy i zredukowaniem oddziaływania czynników ryzyka poprzez zakup podnośników rehabilitacyjnych, komór laminarnych  i rusztowań. Osiągnięcie celu głównego zostanie zrealizowane dzięki szczegółowym celom tj:

- ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej poprzez zakup podnośnika rehabilitacyjnego (Dział. 3: Zakup podnośnika rehabilitacyjnego na Oddział Rehabilitacji neurologicznej)
- (Działanie 1: Zakup  wentylacji ogólnej i miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej w Aptece UCK)
- zredukowanie wypadków wśród pracowników Działu Inwestycji i Obsługi Technicznej poprzez zakup bezpiecznych rusztowań zabezpieczających przed upadkami (Dział. 2: Zakup sprzętu służącego poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości na potrzeby Działu Inwestycji i Obsługi Technicznej.
- zabezpieczenie przed wydostawaniem się substancji szkodliwych poza środowisko pracy w Aptece UCK (Działanie 1: Zakup  wentylacji ogólnej i miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej w Aptece UCK)
- eliminacja ekspozycji oczu oraz odsłoniętych części skóry na aerozole lub rozprysk roztworów leków biologicznie czynnych.