Poradnia Pneumonologiczna

Kontakt:

Rejestracja poradni:

32 789 4926
 

Poradnia udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach specjalności pneumonologicznej związanych między innymi ze:

  • zmianami radiologicznymi w płucach i śródpiersiu pacjentów (gruźlica, nowotwory, zmiany rozsiane, grzybice i inne rzadziej występujące choroby płuc),

  • płynem w opłucnej,

  • objawami ze strony układu oddechowego (kaszel, krwioplucie, duszność, pogarszająca się tolerancja wysiłku, bóle w klatce piersiowej, itp.),

  • chorobami alergicznymi układu oddechowego,

  • stanami zapalnymi układu oddechowego,

  • chorobami śródmiąższowymi płuc m.in. sarkoidozę,

  • zaostrzeniami astmy oskrzelowej i POC,

  • zmianami chorobowymi wysiękowymi.


Kwalifikacja do leczenia farmakologicznego w ramach programów lekowych refundowanych przez NFZ:

  • astma oskrzelowa alergiczna,

  • samoistne włóknienie płuc.


Rejestracja poradni - parter budynku
Czynna w godz. 7:00 -14:30