przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Pracownia Badań Śródoperacyjnych

Badania śródoperacyjne to rodzaj badań histopatologicznych, w których ocenie mikroskopowej poddawana jest świeża tkanka podczas trwania zabiegu operacyjnego, zwykle onkologicznego. Dzięki temu badaniu zespół operacyjny uzyskuje informacje na temat  doszczętności zabiegu, innymi słowy czy guz nowotworowy został całkowicie usunięty i można zakończyć zabieg na tym etapie bez niepotrzebnego usuwania tkanek nie objętych procesem nowotworowym. Tak więc kluczowym pytaniem na które odpowiada badanie śródoperacyjne (intra, badanie doraźne) jest obecność lub brak utkania nowotworu w przesłanym fragmencie tkanki, natomiast dokładniejsza diagnostyka patomorfologiczna wykonywana jest w terminie późniejszym po utrwaleniu materiału i opracowaniu standardowymi technikami o większej czułości i swoistości.

Dzięki specjalnemu procesowi przygotowywania tkanek (poprzez ich zamrażanie i krojenie w stanie zamrożonym w kriostacie) możliwe jest wydanie wyniku w czasie krótszym niż 30-40 minut. Zakład Patomorfologii dysponuje dwoma nowoczesnymi kriostatami umożliwiającymi wykonanie badania śródoperacyjnego z każdego dostarczonego materiału tkankowego.

Przyjmowanie materiału do badań odbywa się w siedzibie Zakładu codziennie w dni robocze w godzinach 8:00 – 12:00 w pokoju 200. Materiał do badania wraz ze skierowaniem zawierającym numer telefonu lekarza kierującego musi być dostarczony do rąk pracownika Zakładu.
Pracownia zapewnia również całodobową przez 7 dni w tygodniu gotowość do wykonania badań śródoperacyjnych w przypadkach niezbędnych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Dyżury tego typu (pod telefonem) świadczone są zazwyczaj na potrzeby programów transplantacji narządów (badanie narządów dawcy).