przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Pracownia Biopsji Cienkoigłowej

W pracowni biopsji cienkoigłowej wykonywane są zabiegi diagnostyczne (określane także skrótami BAC/BACC/PCI) polegające na pobraniu przy pomocy cienkiej igły materiału komórkowego do badań cytologicznych, celem oceny mikroskopowej i określenia charakteru zmian (łagodne/złośliwe).

BACC – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana jest to nakłucie cienką igłą narządów położonych powierzchownie przy czym nakłuwana zmiana jest uwidaczniana przy pomocy najczęściej USG lub rzadziej innych technik obrazowania (np. tomografii komputerowej), celem uzyskania jak najlepszej precyzji. Techniką tą mogą być badane struktury położone w zasięgu długości stosowanej igły czyli do około 4-5 cm pod skórą lub błoną śluzową.

Biopsja cienkoigłowa jest badaniem inwazyjnym (z naruszeniem ciągłości skóry/błon śluzowych), mało bolesnym i nie wymagającym zastosowania znieczulenia (stosowana igła ma grubość igieł wykorzystywanych przy szczepieniach profilaktycznych a odczucia są porównywalne z zabiegiem pobrania krwi żylnej). Jak każda procedura medyczna, w szczególności inwazyjna wiąże się z pewnym (niewielkim) ryzykiem wystąpienia powikłań dlatego pacjent przed badaniem powinien zapoznać się z informacją na ten temat i wyrazić zgodę na wykonanie badania na stosownym formularzu.

 

Przygotowanie do badania:
W przypadku gdy pacjent przyjmuje leki zawierające w składzie kwas acetylosalicylowy, ibuprofen czy naproksen (niesterydowe leki przeciwzapalne) – należy odstawić przyjmowanie leków na około tydzień przed zaplanowanym badaniem (Uwaga! O odstawieniu leków decyduje lekarz kierujący na badanie).
W przypadku gdy pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe należy poinformować o tym fakcie lekarza kierującego na badanie, aby zaplanować odstawienie leków odpowiednio wcześniej przed planowanym badaniem.

Lokalizacja:
Zakład Patomorfologii i Diagnostyki Molekularnej
ul. Medyków 18, 40-752 Katowice
Budynek C1, II piętro, pokój 202
Badania wykonywane są codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30 – 12:30 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Rejestracja:
tel. 32 252-56-42; 32 208-83-52 w godzinach: 7:30 – 14:30

Odbiór wyników badań:
Wyniki badań można odbierać w sekretariacie Zakładu Patomorfologii (pokój 200)
W dniu wyznaczonym przez lekarza: w godzinach 12:00 – 14:00
W dniach następnych: w godzinach 8:00 – 14:00
Wyniki badań prywatnych wydawane są w sekretariacie po okazaniu dowodu zapłaty za badanie.