przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Pracownia Cytologiczna

W pracowni cytologicznej wykonywana jest ocena mikroskopowa odpowiednio przygotowanych i zabarwionych rozmazów komórkowych (cienka warstwa komórek równomiernie rozprowadzonych na powierzchni szkiełka mikroskopowego) uzyskanych różnymi metodami. Komórki do badania mogą pochodzić z wymazów np. z szyjki macicy, płynów pobranych z naturalnych jam ciała (np. wysięk opłucnowy lub z jamy otrzewnej), osadów uzyskanych z wydalin (np. moczu) lub pobranych podczas zabiegów diagnostycznych jak biopsja cienkoigłowa (tarczyca, węzły chłonne) lub bronchoskopia (wziernikownie oskrzeli). Badanie cytologiczne może być badaniem przesiewowym lub diagnostycznym. Cytodiagnostyka może być także badaniem ostatecznym, pozwalającym bezpośrednio na wdrożenie właściwego leczenia. W szczególnych przypadkach materiał cytologicznym może zostać wykorzystany do wykonania badań immunohistochemicznych lub molekularnych.

Lokalizacja:
Materiał może być dostarczony do badań codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 14:00.
Przyjęcie materiału odbywa się w sekretariacie Zakładu Patomorfologii, w pokoju 200 na podstawie skierowania w formie papierowej.

Odbiór wyników badań:
Wyniki badań są dostarczane bezpośrednio do jednostek kierujących