przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Pracownia Histopatologii

Przedmiotem działalności pracowni jest wykonywanie badań histopatologicznych z materiału tkankowego pobranego od pacjenta w trakcie leczenia chirurgicznego (w warunkach ambulatoryjnych lub sali operacyjnej). W szczególnych przypadkach procedura chirurgiczna wykonywana jest  specjalnie w celu pobrania materiału (wycinka/bioptatu) do badania histopatologicznego i w takim przypadku nie ma znaczenia leczniczego a jedynie diagnostyczne. Szczególną formą pobrania wycinków tkanki jest biopsja gruboigłowa (i różne jej odmiany), podczas której w znieczuleniu miejscowym nakłuwa się podejrzaną zmianę przy pomocy specjalnej igły biopsyjnej często pod kontrolą tomografii komputerowej lub innych metod obrazowania. W odróżnieniu od biopsji cienkoigłowej (PCI/BAC/BACC) materiałem badanym jest tu fragment tkanki, a otrzymywany wynik jest pełnoprawnym badaniem histopatologicznym.

Jak powstają preparaty histopatologiczne

Pobrany materiał jest utrwalany w formalinie (już na sali operacyjnej lub w gabinecie chirurgicznym) i w takiej postaci dostarczany do Zakładu Patomorfologii, gdzie jest badany makroskopowo. Podczas badania makroskopowego z dużego materiału wykrawane są wycinki, a mały materiał dalej opracowywany jest w całości. Następnie po przejściu przez kilkanaście etapów procesu laboratoryjnego wycinki zatapiane są w bloczki parafinowe, z których podczas kolejnych kilkunastu etapów powstają zabarwione preparaty mikroskopowe oceniane przez lekarzy patomorfologów. Podstawowym barwieniem stosowanym w histopatologii jest barwienie hematoksylina-0eozyna (HE), jednak często w trakcie diagnostyki konieczne jest wykonanie dodatkowych barwień jak np. histochemia lub immunohistochemia co czyni całość diagnostyki histopatologicznej procesem wieloetapowym, skomplikowanym i czasochłonnym.

Cześć etapów opisanego powyżej procesu badania jest w Zakładzie Patomorfologii realizowana w specjalizowanych automatach laboratoryjnych jak procesory tkankowe, barwiarki czy nakrywarki automatyczne, co pozwalana zmniejszyć ryzyko błędów, poprawić powtarzalność uzyskiwanych wyników i skrócić nieco czas etapu laboratoryjnego diagnostyki.

Kierowanie do badania
Materiał do badań może być dostarczony codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 14:00.
Przyjęcie materiału odbywa się w sekretariacie, w pokoju 200 na podstawie skierowania {link} wystawionego przez lekarza.

Odbiór wyników badań:
Wyniki badań są dostarczane bezpośrednio do jednostek kierujących, a wyniki badań realizowanych w trybie odpłatnym (skierowanych z podmiotów leczniczych, z którymi Zakład nie posiada umowy na świadczenie usług)  można odbierać w sekretariacie Zakładu Patomorfologii (pokój 200)
w godzinach 8:00 – 14:00.