przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Program badań przesiewowych raka jelita grubego

Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019-2021.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zostało realizatorem zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019 - 2021.

Program polega na wykonywaniu kolonoskopii przesiewowych w populacji osób średniego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego. W systemie oportunistycznym do badań kwalifikowane są osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej lub samodzielnie zgłoszą się do ośrodka z wypełnioną Ankietą.

Osoby, których Ankiety są prawidłowo wypełnione i nie budzą wątpliwości mają wykonywaną kolonoskopię przesiewową.

Osoby, których Ankiety wskazują, że dana osoba nie spełnia kryteriów udziału w badaniu przesiewowym zapraszane są na wizytę u konsultanta gastroenterologa, który w zależności od przyczyn podejmuje różne działania:
•    gdy występują objawy sugerujące raka kieruje na badanie kolonoskopowe diagnostyczne w ramach systemu finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
•    gdy podejrzewa inne problemy gastroenterologiczne podejmuje odpowiednie działania diagnostyczne i ewentualne lecznicze w ramach działań finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (inne badania- USG, gastroskopia itp.).

Bezpłatną profilaktyką mogą zostać objęte osoby w wieku 50 – 65 lat (niezależnie od wywiadu rodzinnego), osoby w wieku 40 – 49 lat (które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego) oraz osoby w wieku 25 – 49 lat  z rodziny z zespołem Lyncha w wyniku czego osiągnięte zostaną m.in. zwiększenie odsetka raków jelita grubego wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania.
Kryterium wyłączenia są objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego oraz kolonoskopia wykonana w ciągu ostatnich 10 lat.

Celem Programu jest :
•    zwiększenie odsetka raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania (A i B wg Dukes’a),
•    zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć),
•    obniżenie zachorowalności na raka jelita grubego,
•    obniżenie umieralności na raka jelita grubego,
•    obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania i dzięki usuwaniu stanów przedrakowych – polipów).

Zapraszamy do zapisów na bezpłatne wykonanie kolonoskopii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ulicy Medyków 14, I piętro Pracownia Endoskopii.
Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub pod numerem telefonu: (32) 789 44 49, e-mail: przesiewy.jelitogrube@uck.katowice.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.30 oraz w sobotę w godzinach od 8.00 do 15.00.
Biuro Programu jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.30 do 19.30 oraz w sobotę w godzinach od 8.00 do 15.00.
Biuro każdego z ośrodków przyjmuje Ankiety przesyłane pocztą, faksem lub osobiście przez kandydatów na badanie.