przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Utworzenie Centrów Zdrowia Prokreacyjnego

 

Nazwa Programu lub dotacji:

Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 - 2023

Data podpisania umowy: wrzesień 2023

Dofinansowanie: 594 000,00 zł

Całkowita wartość: 598 603,74 zł

 

W związku z realizacją przez Ministerstwo Zdrowia zadania dotyczącego nadania statusu Centrum Zdrowia Prokreacyjnego obecnym referencyjnym ośrodkom leczenia niepłodności
w ramach Rządowego programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce  na lata 2021-2023, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne wyraziło chęć przystąpienia do zadania i nadania tym samym statusu Centrum Zdrowia Prokreacyjnego.

Celem powstania Centrów Zdrowia Prokreacyjnego jest zintegrowanie w jednym miejscu kompleksowej opieki prekoncepcyjnej, perinatalnej, poporodowej oraz opieki nad noworodkiem. Działania takie przyczynić się powinny do zapewnienia wsparcia rodzinom
w podjęciu decyzji w staraniu się o dziecko oraz do zapewnienia interdyscyplinarnej opieki
w czasie ciąży i narodzin.

Nadanie statusu Centrum umożliwi ośrodkom otrzymanie dofinansowania do zakupu/wymiany sprzętu medycznego przeznaczonego do świadczeń z szeroko pojętego zdrowia prokreacyjnego.

Celem głównym Centrum Zdrowia Prokreacyjnego Szpitalowi będzie:

  • skuteczna diagnostyka i terapia par bezdzietnych w populacji śląskiej,
  • zwiększenie skuteczności leczenia par, u których występuje problem bezdzietności a wyczerpały się standardowe dostępne metody leczenia,
  • zachowanie płodności u kobiet i mężczyzn poddawanych leczeniu gonadotoksycznemu we współpracy z ginekologią onkologiczną,
  • poprawa korzystnych trendów demograficznych wraz z zachowaniami społecznymi