przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Rezonans

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej UCK ŚUM przy ulicy Ceglanej 35 w Katowicach znajduje się pracownia Rezonansu Magnetycznego wyposażona w skaner najnowszej generacji Siemens Magnetom VIDA 3T. Jest to aparat o dwukrotnie większym natężeniu pola magnetycznego niż klasyczny skaner MR, co pozwala na uzyskanie obrazów o wysokiej wartości diagnostycznej.

W naszej pracowni wykonujemy standardowe badania MR tj:

– badania w obszarze głowy: mózgowie, oczodoły, przysadka mózgowa, kąty mostowo- móżdżkowe, zatoki, twarzoczaszka
– badania kręgosłupa z podziałem na odcinki: kr. szyjny, kr. piersiowy i kr. lędźwiowo-krzyżowy
– badania szyi
– badanie jamy brzusznej, cholangiografia,
– badania z obszaru miednicy mniejszej
– badania stawów i kości długich
– angiografię: mózgowia, tętnic szyjnych i kręgowych, tętnic płucnych oraz tętnic kończyn dolnych

Wykonujemy również wysokospecjalistyczne badania:

– Spektroskopia i Traktografia mózgowia
– Enterografia i enterokliza
– badanie wątroby z użyciem hepatotropowego środka kontrastowego
– badanie MR piersi

Nad prawidłowym przebiegiem badania czuwa lekarz radiolog, a samo badanie wykonywane jest przez techników elektroradiologii i fizyków medycznych. W skład personelu wchodzi również pielęgniarka, która przygotowuje pacjenta do badania.

Pacjent zgłasza się osobiście do rejestracji pracowni wraz ze skierowaniem na badanie, gdzie zostaje ustalony termin badania i wydane zostają informacje na temat przygotowania do badania. W dniu wyznaczonego terminu badania pacjent zgłasza się ok 30 minut przed wyznaczonym terminem, aby dopełnić czynności rejestracji i aby mógł zostać odpowiednio przygotowany do badania. Powinien zabrać ze sobą dokumentację medyczną z całego procesu leczenia danego schorzenia oraz umożliwić porównanie z poprzednimi badaniami udostępniając płyty z obrazami badań poprzednich. Wyznaczona godzina jest terminem orientacyjnym – badanie MR wykonuje się z uwzględnieniem indywidualnego przypadku pacjenta, co w niektórych przypadkach może znacznie wydłużyć czas trwania badania. Dodatkowo na zmianę godziny badania wpływają pacjenci szpitalni, przyjmowani poza kolejnością z powodu stanu zagrożenia życia.

Pacjent powinien ubrać się w odzież z jak najmniejszą ilością elementów metalowych, a wszystkie urządzenia elektroniczne pozostawia w szafce udostępnianej mu na czas badania. Jeżeli pacjent posiada wszczepione elementy metalowe lub elektroniczne KONIECZNIE MUSI OKAZAĆ DOKUMENT ZAWIERAJĄCY CONAJMNIEJ NAZWĘ WSZCZEPU (najlepiej, gdyby pacjent posiadał zgodę lekarza kierującego na badanie lub paszport wszczepionego elementu), aby personel pracowni mógł sprawdzić bezpieczeństwo takiego elementu w warunkach silnego pola magnetycznego. Badanie jest bezbolesne, głośne i trwa od 20 do 60 minut. W trakcie badania pacjent może również odczuwać wibracje oraz uczucie ciepła w obrębie obszaru badanego. Niektóre badania wykonuje się z zastosowaniem gadolinowego środka kontrastowego, a także kontrastem dojelitowym oraz lekiem spowalniającym pracę jelit. Po badaniu pacjent pozostaje pod obserwacją personelu przez okres ok 20-30 minut i jak najszybciej powinien rozpocząć spożywanie dużej ilości płynów w celu usunięcia kontrastu z organizmu. Po okresie ok. 10 dni roboczych pacjent w rejestracji odbiera wynik badania w formie opisu wykonanego przez lekarza radiologa oraz płytę z obrazami uzyskanymi w trakcie badania.