przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Utworzenie Centrów Zdrowia Prokreacyjnego

 

Nazwa Programu lub dotacji: Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 - 2023

Nazwa zadania: Utworzenie Centrów Zdrowia Prokreacyjnego

 

Dofinansowanie: 810 654,80 zł

Całkowita wartość: 814 210,00 zł


W przypadku przyznania statusu Centrum Zdrowia Prokreacyjnego celem głównym Szpitala będzie:

1) skuteczna diagnostyka i terapia par bezdzietnych w populacji śląskiej,

2) zwiększenie skuteczności leczenia par, u których występuje problem bezdzietności a wyczerpały się standardowe dostępne metody leczenia

3) zachowanie płodności u kobiet i mężczyzn poddawanych leczeniu gonadotoksycznemu we współpracy z ginekologią onkologiczną

4) poprawa korzystnych trendów demograficznych wraz z zachowaniami społecznymi

5) dalsze ułatwienia dostępności do ww. świadczeń poprzez wydłużenie godzin pracy Centrum oraz możliwość rejestracji i konsultacji telefonicznej i elektronicznej.