przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Populacyjny Program Wczesnego wykrywania Raka Piersi

Tel: 32 358 15 97
Email: mammografia@uck.katowice.pl 

Rejestracja

tel: 32 358 15 11
tel: 32 358 15 97

PRACOWNIA ZNAJDUJE SIĘ NA POZIOMIE -1 BUDYNKU.

Co to jest?

Populacyjny Program Wczesnego wykrywania Raka Piersi jest to program profilaktyczny – skierowany do osób zdrowych, niemających objawów choroby. Jego celem jest wykrycie najwcześniejszych oznak nowotworu lub stanu przednowotworowego zanim pojawią się kliniczne symptomy choroby. Głównym założeniem programu jest zmniejszenie umieralności kobiet z powodu raka piersi.

 

Dla kogo?

W ramach profilaktyki raka piersi NFZ zaprasza wszystkie kobiety pomiędzy 45-74 rokiem życia na bezpłatne badania mammograficzne.

Jeśli kobieta w wieku od 45-74 lat spełnia jedno z poniższych kryteriów może mieć wykonaną mammografię z programu.

Kryteria:
- w ciągu ostatnich 2 lat nie miała mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej (przy określeniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia);
- zakończyła okres 5 lat od leczenia chirurgicznego raka piersi i pozostaje w tracicie uzupełniającej Hormonoterapii (HT)- zalecenie badania co 12 miesięcy;
- zakończyła leczenie raka piersi i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu - zalecenie badania co 12 miesięcy.

 

Czy potrzebuję skierowanie?

Nie, na mammografię skriningową nie potrzeba skierowania. 

 

Czy płacę za tę mammografię?

Nie, mammografia jest wykonywana bezpłatnie, badanie finansowana jest przez NFZ. 

 

Jak się przygotować do badania?

W dniu badania nie należy stosować dezodorantu z talkiem ani balsamu. Należy zabrać ze sobą dokumentację medyczną oraz płyt z obrazami z badań poprzednich.

Jeśli wynik badania mammograficznego, wykonanego w ramach etapu podstawowego wymaga wyjaśnienia, lekarz radiolog skieruje Panią na dalszą diagnostykę w ramach etapu pogłębionego.

 

Etap pogłębionej diagnostyki obejmuje:

  • poradę lekarską,
  • wykonanie mammografii uzupełniającej i/lub wykonanie USG piersi,
  • wykonanie biopsji cienkoigłowej/gruboigłowej pod kontrolą USG lub Mammografii,
  • podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania.