przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

O nas

Zakład Patomorfologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-752 Katowice, ul. Medyków 18, Budynek C1, II piętro (zakład, punkt przyjmowania materiału, wydawanie wyników)

tel. (sekretariat medyczny): 32 252-56-42 / 32 208-83-52
tel. (sekretariat ogólny/katedry): 32 252-67-24, 32 208-83-40

e-mail: patomorfologia@uck.katowice.pl

Przyjmowanie materiału do badań oraz wydawanie wyników odbywa się codziennie w dni robocze w godzinach: 8:00 – 14:00
Materiał do badań śródoperacyjnych przyjmowany jest codziennie w dni robocze w godzinach: 8:00 – 12:00

p.o. Kierownik Zakładu
dr hab.n.med. Mirosław Śnietura

 

Patomorfologia to dział medycyny zajmujący się rozpoznawaniem, klasyfikacją oraz czynnikami prognostycznymi i predykcyjnymi chorób na podstawie zmian (odstępstw od stanu prawidłowego) ocenianych w komórkach i/lub tkankach przy pomocy różnorodnych metod.

Patomorfologia jest częścią bardziej ogólnej nauki o chorobach (patologii), a jednocześnie jest nauką stosowaną i podstawową specjalizacją lekarską, stosującą szeroki zestaw metod (biopsje, mikroskopię wraz z cyfrową analizą obrazu, mikroskopię wirtualną, telemedycynę, cytochemię i histochemię, biologię molekularną, sekcje zwłok), niezastąpioną zwłaszcza we współczesnej diagnostyce chorób nowotworowych. Odgrywa ona istotną rolę nie tylko w procesie formułowania ostatecznego rozpoznania, ale ma też duży udział w ocenie czynników ryzyka, stadium zaawansowania choroby (staging), złośliwości histologicznej (grading) oraz prognozowaniu i leczeniu chorych.

 

Zakład Patomorfologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest jednym z najstarszych i największych Zakładów Patomorfologii w Polsce. W Zakładzie zatrudnionych jest 18 lekarzy w tym 13 specjalistów patomorfologów z wieloletnim doświadczeniem oraz 4 rezydentów w trakcie specjalizacji. Zakład posiada profil ogólny, rocznie wykonywanych jest tu około 160 tysięcy pierwotnych badań patomorfologicznych zarówno onkologicznych jak i nieonkologicznych u pacjentów dorosłych jak i dzieci. Ponadto Zakład jest ośrodkiem konsultacyjnym, oferującym usługi specjalistycznych konsultacji materiału diagnozowanego w innych ośrodkach.

Wykonujemy badania: histopatologiczne, cytologiczne, śródoperacyjne, konsultacyjne i wybrane badania molekularne oraz barwienia wybiórcze (histochemiczne) i immunohistochemiczne na potrzeby własne UCK, oraz w ramach umów z placówkami medycznymi i na indywidualne zlecenia (badania odpłatne).

 

W ramach Zakładu funkcjonują następujące pracownie:

Pracownia histopatologii
Pracownia cytologiczna
Pracownia badań immunohistochemicznych
Pracownia badań śródoperacyjnych
Pracownia biopsji cienkoigłowych

Obok działalności diagnostyczno-leczniczej Zakład spełnia funkcje naukowe i dydaktyczne. Dwunastu pracowników posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych, a dwóch jest samodzielnymi pracownikami naukowymi z tytułem profesora oraz doktora habilitowanego. W latach 2019-2021 pracownicy naukowi Zakładu opublikowali 53 oryginalne prace naukowe w tym 29 w czasopismach recenzowanych o sumarycznym Impact factor 84,1 (3040 punktów MEiN).

 

Zakład Patomorfologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach został utworzony w 1962 roku  przez ówczesnego jej rektora profesora Witolda Niepołomskiego, który kierował nim do 1975 roku. Pierwotnie zlokalizowany był na IV piętrze rektoratu uczelni, w 1967 roku przeniesiony do pomieszczeń poklasztornych Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo przy ulicy Damrota 22, gdzie na parterze budynku znajdowały się sale dydaktyczne a na 1-szym piętrze pracownie.

W latach 1975-1976 krótko kierował nim ówczesny prorektor ds. nauki ŚAM prof. Marian Sośnierz a po nim prof. Mieczysław Luciak, który w 1978 przeniósł Zakład do nowych pomieszczeń Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach-Ligocie gdzie znajduje się do dziś. Od kwietnia 2022 Zakład wszedł w strukturę organizacyjną Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.