przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Zakup mobilnego cyfrowego aparatu RTG neonatologicznego

 

Nazwa Programu lub dotacji: Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne

Nazwa zadania: Zakup mobilnego cyfrowego aparatu RTG neonatologicznego


Dofinansowanie: 497 950,00 zł
Całkowita wartość: 500 000,00 zł

Mobilny cyfrowy aparat RTG neonatologiczny to aparat , który umożliwia natychmiastowe wykonanie zdjęć rentgenowskich noworodkom w ciężkim stanie, przebywającym w inkubatorze na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka. Aparat posiada wbudowany ekran, na którym natychmiast po wykonaniu badania, neonatolog widzi zdjęcie noworodka i może szybko wdrożyć odpowiednie leczenie. Dawka promieniowania jest zredukowana do minimum dzięki specjalnemu algorytmowi, którego działanie polega na ciągłym analizowaniu każdego pojedynczego piksela obrazu i optymalnym doborze dawki dzięki czemu zapewniona jest najwyższa jakość obrazu, kontrast i jasność obrazu. Nowy aparat zdecydowanie ułatwi diagnostykę i przyspieszy wdrożenie koniecznej terapii.