przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Zakup okulistycznego mikroskopu operacyjnego z OCT

 

Nazwa Programu lub dotacji: Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne

Nazwa zadania: Zakup okulistycznego mikroskopu operacyjnego z OCT

 

Dofinansowanie: 1 892 210,00 zł

Całkowita wartość: 1 900 000,00 zł

Mikroskop z OCT może być wykorzystywana do zabiegów mikrochirurgicznych, a także w zabiegach witereoretinalnych. Jest użytecznym narzędziem do oceny stanu tylnej torebki, pomocnym przy podejmowaniu decyzji przy keratoplastyce, implantacji soczewki fakijnych. Dodatkowym zastosowaniem wykorzystania aparatury jest diagnostyka niemowląt, których badanie na konwencjonalnym OCT jest w zasadzie niemożliwe. Podsumowując iOCT ma pozytywny wpływ na techniki chirurgiczne, śródoperacyjne podejmowanie decyzji i rozróżnianie płaszczyzn anatomicznych w różnych typach zabiegów. Śródoperacyjne OCT może zmniejszyć liczbę niepotrzebnych etapów operacji, skrócić czas operacji, zmniejszyć liczbę reoperacji i prowadzić do bezpieczniejszych i lepszych wyników.Inwestycja związana będzie z realizacją działań ukierunkowanych na realizację celów publicznych, ogólnospołecznych polegających na zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu okulistyki.