przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Zakup sekwenatora, ultrasonografu, mammografu cyfrowego oraz wieży laparoskopowej


 

Nazwa Programu lub dotacji:

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne

Data podpisania umowy: sierpień 2023
Dofinansowanie: 5 892 484 zł

Całkowita wartość: 5 949 000 zł

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  pozyskało dofinansowania ze środków Ministerstwa Zdrowia ze środków budżetowych części 46 – Zdrowie w 2023 roku na poniższe zadania:

    Zakup mammografu cyfrowego - na kwotę 1 999 000,00 zł, w tym dofinansowanie 1 980 009,00 zł.
    Zakup sekwenatora – na kwotę 1 950 000,00 zł, w tym dofinansowanie 1 931 475,00 zł
    Zakup ultrasonografu– na kwotę 700 000,00 zł, w tym dofinansowanie 693 350,00 zł
    Zakup wieży laparoskopowej – na kwotę 1 300 000,00 zł, w tym dofinansowanie 1 287 650,00 zł

 

Realizacja wszystkich powyższych inwestycji związana jest z działaniami ukierunkowanymi na realizację celów publicznych, ogólnospołecznych poprzez zwiększenie jakości i dostępności do usług świadczonych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.