przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt - zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania

 

Nazwa Programu lub dotacji: Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na lata 2022-2026

Data podpisania umowy: sierpień 2023
Dofinansowanie: 182 000 zł
Całkowita wartość: 182 000 zł Przedmiotem zadania jest dofinansowanie zakupu sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego oraz jego przechowywania dla podmiotów leczniczych posiadających zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju – leczenie szpitalne w zakresie neonatologia – trzeci poziom referencyjny, współpracujących z bankami mleka kobiecego.
W ramach konkursu, Minister Zdrowia w 2023 r. dofinansował koszt zakupu następującego sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego oraz jego przechowywania:

  1. Laktator elektryczny przeznaczonych do użytku szpitalnego,
  2. Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury,
  3. Termotorby,
  4. Przenośne lodówki,
  5. Boksy termiczne.