przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.

 

Nazwa Programu:

Narodowy Program Transplantacyjny

Data podpisania umowy: sierpień 2023
Dofinansowanie: 900 000 zł
Całkowita wartość: 900 000zł

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach znalazło się w gronie szpitali z największą aktywnością donacyjną w 2022 roku. Z uwagi na szczególną rolę Szpitala w identyfikowaniu i kwalifikowaniu dawców narządów i tkanek, Minister Zdrowia podjął decyzję o wsparciu Szpitali z największą aktywnością donacyjną. W ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego realizowane będzie zadanie dotyczące doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną w ramach działalności Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zadanie będzie obejmowało zarówno inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych, jak również we wdrożenie systemu projakościowego. W ramach zadania zakupione zostanie USG (1 sztuka) oraz aparat do znieczulenia (3 sztuki). Całkowita wartość dofinansowania wynosi 900 000,00 zł.