przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Zakup zestawu endoskopowego dla Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego

 

Nazwa Programu lub dotacji: Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne
Nazwa zadania: Zakup zestawu endoskopowego dla Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego

Dofinansowanie: 1 981 841,00 zł
Całkowita wartość: 1 990 000,00 zł

Realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości wykonywania świadczeń medycznych. Zestaw endoskopowy jest kompletnym, nowoczesnym, najwyższej jakości sprzętem endoskopowym dającym możliwość wykonania pełnego spektrum badań i zabiegów endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, przewodów żółciowych i trzustkowych oraz narządów jamy brzusznej, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „trudnych” i „beznadziejnych” sytuacji klinicznych. Zastosowanie aparatu podczas badania poprawi diagnostykę poprzez lepszą widoczność głębokich naczyń krwionośnych i źródeł krwawień, ułatwiając identyfikację naczyń potencjalnie wymagających natychmiastowego leczenia. Aparat będzie posiadał możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji jako wsparcie lekarza endoskopisty w identyfikacji dyskretnych i słabo widocznych, wczesnych zmian nowotworowych przewodu pokarmowego. Posiadanie powyższego sprzętu pozwoli na dalszy rozwój Pracowni z poszerzeniem oferty zabiegów endoskopowych.